Technologia informacyjno-komunikacyjna

Warsztat TIK.docx (14,3 KB)

pravilna.by - staronka z prawiłami orfahrafii i punktuacyji
by.lang-study.com/pl/category/asnovy/kurs-jezyka-bialoruskiego-na-poziomie-a1-dla-polakow - kurs biełaruskaj mowy
uroki.movananova.by/classes/ - kurs biełaruskaj mowy
lit.letapis.by/?fbclid=IwAR3qGbNfnJeLgu0yb0Kg9nZMwvuloq6JXJJrDAz2x2jmiKdq1ly6QfqIb5c - biełaruskaja litaratura u audiaknihach
map.wir.by/legends - mapa biełaruskich lehiend
ushuaia.pl/transliterate/ - staronka, na jakoj można zrabić transiteracyju cyrylicy na łacinku
languagetool.org- staronka, na jakoj mozna prawieryć prawilnaść napisannia
facebook.com/groups/enastauniki/ - hrupa e-Nastauniki na sajcie FB, gdzie można znajści spasyłki da filmau i prezentacyji na roznyja temy