Program nauczania języka białoruskiego w klasach I, II, III szkoły podstawowej „Wasilok”

Program nauczania języka białoruskiego w klasach I, II, III szkoły podstawowej „Wasilok”
Autorzy: Anna Frankowska, Jolanta Grygoruk, Anna Grześ, Eliza Kazimieruk, Beata Kiendyś, Ewa Lunda, Angelina Masalska, Elżbieta Romańczuk

Program-klasy-1-3-SP z podst.programową.pdf (601,2 KB)