Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i na Podlasiu (historia własna)

W prezentacji omówione zostały mniejszości: Białorusini, Ukraińcy, Litwini, Tatarzy.
Opisy są na każdym slajdzie.
Mniejszości etniczne i narodowe na Podlasiu.pptx (61,7 MB)

Ponadto do lekcji można skorzystać z materiałów online:

Materiały do głębszej analizy tematu:
Co nas łączy, co nas dzieli - scenariusz lekcji.pdf (90,9 KB) - mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, scenariusz zajęć dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Różni - Równi - program edukacyjny.pdf (852,9 KB) podręcznik dla prowadzących lekcje na temat mniejszości narodowych i etnicznych
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce z perspektywy geografii politycznej - artykuł.pdf (14,2 MB) artykuł A. Rykały (w:) Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica 17, 2014.
Nie tylko Polacy - karta pracy.pdf (271,2 KB)