Strony do sprawdzania pisowni interpunkcji

Strony na jakich można sprawdzać poprawność pisowni i interpunkcji (wszystkie obsługują język białoruski):

http://dobrapis.info/#official - strona w języku białoruskim

https://languagetool.org/pl/ - należy wybrać język białoruski

https://euroalphabet.eu/sprawdzanie-pisowni/ - należy wybrać język białoruski

Wystarczy wkleić tekst białoruski i kliknąć Спраўдзіць / Sprawdź / nacisnąć Enter i strona oznaczy błędy, jakie, po najechaniu kursorem można zamienić na prawidłowe formy. Następnie tekst można zaznaczyć i skopiować do np. Worda.