Program nauczania języka białoruskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej pt. „Ramonak”

Program nauczania języka białoruskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej pt. „Ramonak”
Autorzy:
Anna Frankowska, Jolanta Grygoruk, Anna Grześ, Eliza Kazimieruk, Beata Kiendyś, Ewa Lunda, Angelina Masalska, Elżbieta Romańczuk

Program-klasy-4-8-SP z podst.programową (1).pdf (813,8 KB)